VŠPJ | Jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina

VŠPJ - veřejná vysoká škola nabízející bakalářské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření s dlouhodobou praxí během studia.

projít na web

V účetní soutěži uspěli maturanti z Pelhřimova

Ve středu 11. ledna 2023 uspoř dala Vysok kola polytechnick Jihlava již dev t ročn k soutěže čtov n versus četnictv . Soutěž, kter je určena studentům čtvrt ch ročn ků středn ch odborn ch kol, se už potřet uskutečnila v online podobě. Z 25 soutě

projít na článek

Dveře VŠPJ se letos otevřou hned dvakrát

Vysok kola polytechnick Jihlava se i letos představ veřejnosti v r mci Dne otevřen ch dveř . Z jemci o studium budou moct z skat podrobn informace o nab zen ch studijn ch programech jednotliv ch kateder nebo si prohl dnout učebny a laboratoře ve čtvr

projít na článek

Mezinárodní den průvodců oslaví v Jihlavě bezplatnými prohlídkami historického centra

V sobotu 11. nora 2023 se Katedra cestovn ho ruchu V PJ již posedm připoj k oslav m Mezin rodn ho dne průvodců. Akce poř dan pod z titou Asociace průvodců Česk republiky a ve spolupr ci se kolou ekonomiky a cestovn ho ruchu Jihlava a organizac Br

projít na článek

Rektor VŠPJ uctil památku Jana Palacha

Vysok kola polytechnick Jihlava v ponděl 16. ledna 2023, v Den pam tky Jana Palacha připomněla oběť studenta Jana Palacha, kter se roku 1969 up lil na protest proti potlačov n svobod a pasivn mu př stupu veřejnosti po zač tku okupace Československa

projít na článek