Portál NetLinky.cz(dále jenom portál) vytváří seznam internetových stránek a jejich článků.

Služby portálu jsou používatelům a internetovým stránkám poskytovány zdarma.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezařadit stránku do databáze bez uvedení důvodu.

Provozovatel nenese zodpovědnost za aktuálnost a správnost zde zverějnených stránek a informacií.

Zaregistrováním se na stránkach použivatel uděluje Provozovatelovi souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel sa zavazuje neposkytnout osobní údaje použivatelů třetím osobám, bez jejich výslovního souhlasu.

Provozovatel neprobírá žádnou zodpovědnost týkající se zde registovaných stránek.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zneužití služeb portálu použivateli či třetími stranami.

Provozovatel vykoná změnu údajů internetových stránek nebo vymazání z databáze na žádost oprávnené osoby.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit služby poskytované portálem bez souhlasu a bez informování použivatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyhle podmínky kdykoli změnit.

Tyhle podmínky vstupují v platnost jejich zveřejnením.