České nezávislé zpravodajství - Czech Free Press

Czech Free Press - nezávislé zpravodajství na českém internetu. Ekologie, politika, společnost, kultura

projít na web

SwebbTV. Lars Bern: Rusko demilitarizuje NATO

6. 2. 2023 Z padn tisk zveličuje spěch Ukrajiny v konfliktu a vytv ř fale n obraz toho, co se děje v Evropě. Hloup politika Z padu a zv en dod vek zbran do Kyjeva povedou k demilitarizaci nejen Ukrajiny, ale cel ho NATO, řekl v SwebbTV Lars

projít na článek

Mobilizační metafora

Tak jsme se včera dozvěděli, že když n premi r ř kal, že jsme ve v lce, tak to bylo jen takov metaforick vyj dřen Jin mi slovy, když Babi mluv o m ru, tak je to stra en , když Fiala ř k , že jsme ve v lce, tak je to metafora. Co je dovoleno Jovovi

projít na článek

O čem se mlčí - Alena Dernerová

Stanislav Novotn se pt Aleny Dernerov na neleg ln v vozy l ků do zahranič , proč v l k rn ch chyb z kladn l ky pro dětsk pacienty a nečinnost ministra V lka.

projít na článek

USA vždy hrají špinavou hru

Higinio Polo, Mundo Obrero V lky jsou vždy katastrofou, nejhor m projevem lidsk ho byt , a občan nesou n sledky. V lka na Ukrajině nen vyacute;jimkou, protože mezi civiln m obyvatelstvem trp stejně př znivci i odpůrci Zelensk ho režimu, ačkoli z

projít na článek

Je tu velká skupina, která může ohrozit demokratické Česko, varuje zpráva vnitra

Radikalizace extremistů, kter se děje v online prostoru, je okamžitou bezpečnostn v zvou i pro Česko, uvedlo ministerstvo vnitra v situačn zpr vě o projevech extremismu za druh pololet loňsk ho roku. řad dodal, že velk skupina lid , kter je nespok

projít na článek

Nástup totality - nový trestný čin šíření dezinformací.

Vl dn zmocněnec pro m dia a dezinformace Michal Kl ma v rozhovoru pro Seznam Zpr v popisuje, kam maj putovat stovky milionů, nebo proč chce zav st nov trestn čin řen dezinformac . Okamžit vypnut webů, kter vl da označ za dezinformačn . Trest

projít na článek

Jak je to technicky a právně s odvody, mobilizací, „dobrovolným převzetím“ a odepřením?

Jan Mrcasik Kdekdo se teď tr p mobilizac , a je zmaten z nedobrovoln ch odvodů , dobrovoln ho předurčen a dal ch pojmů. Ve skutečnosti je to velmi jednoduch a logick : brann pr vo rozli uje 8 kategori mobilizovatelnosti od zcela nemobilizova

projít na článek